نظرات علماء در باره طب اسلامی

تیتر های مکارانه، از سخنان آیت الله مکارم شیزازی درباره طب اسلامی

?خوشبختانه هنوز یادمان نرفته برخی مقامات دولتی برای اجرای برجام هر مسیری راطی کرده ودر گزارشهای خود به آیت اله مکارم مطرح کردند که تأخیر در برجام برابر است با آسیب به اقتصاد کشور! والبته پس از اعتماد به گزارشهای مقامات دولتی بود که آیت اله مکارم برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر به اقتصاد مملکت، خطاب به نمایندگان مجلس نامه علنی خود را درباره برجام منتشر کرده و در رسانه های حامی برجام هم با تیتر «مردم نگرانند، برجام بیش از این معطل نماند» انعکاس وسیعی یافت.

?درصورتی که در نامه ایشان به این نکته مهم هم اشاره شده بود که «ممکن است در برجام بعضی نقاط ضعف باشدوباید بفکر تدبیر و تفسیر صحیح آن باشند…» اما متاسفانه مرقومه آیت اله هم چماقی شد در دست عده ای تا برسر مخالفان خود بکوبند و بدتر از آن هم انگ مخالفت با مراجع محترم بود!

?ویا مگر یادمان رفته درسال گذشته برخی رسانه ها با تقطیع سخنان ایشان در جمع زائران امام رضا(ع) و نادیده گرفتن کلام قبلیشان، این تیتر را برجسته کردند که «آیت اله مکارم : یارانه ها باید قطع شود!» تا به این شکل با زیر سؤال بردن مقام مرجعیت ،حضرت مکارم را بی دغدغه نشان دهند.فراموش نکنیم تیتر باید امانت دار محتوا باشد.

?امروز هم متاسفانه بنظر میرسد یک تیم مشخص، سخنان و نظرات قبلی آیت اله مکارم را درمورد طب اسلامی عامدانه نادیده گرفته و تنها بااکتفا به یک تیتر _ که به سرعت هم در حال انتشار است_ و بدون توجه به نظرات قبلی معظم له ،در حال انجام عملیات روانی علیه طب اسلامی و بزرگان این عرصه می باشند!

?لذا لطفا برای قضاوت منصفانه ابتدا به سخنان قبلی ایشان مراجعه کرده و از نگاه و برخورد هیجانی بپرهیزیم.

هوشیار باشیم و با بصیرت عمل کنیم تا مبادا برخی زالو صفت با چنین اقدامات سخیفانه ای موفق شوند انگ مخالفت با مراجع محترم را به بزرگان و فعالان عرصه طب اسلامی بزنند.

?خوشبختانه هنوز یادمان نرفته برخی مقامات دولتی برای اجرای برجام هر مسیری راطی کرده ودر گزارشهای خود به آیت اله مکارم مطرح کردند که تأخیر در برجام برابر است با آسیب به اقتصاد کشور! والبته پس از اعتماد به گزارشهای مقامات دولتی بود که آیت اله مکارم برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر به اقتصاد مملکت، خطاب به نمایندگان مجلس نامه علنی خود را درباره برجام منتشر کرده و در رسانه های حامی برجام هم با تیتر «مردم نگرانند، برجام بیش از این معطل نماند» انعکاس وسیعی یافت.

?درصورتی که در نامه ایشان به این نکته مهم هم اشاره شده بود که «ممکن است در برجام بعضی نقاط ضعف باشدوباید بفکر تدبیر و تفسیر صحیح آن باشند…» اما متاسفانه مرقومه آیت اله هم چماقی شد در دست عده ای تا برسر مخالفان خود بکوبند و بدتر از آن هم انگ مخالفت با مراجع محترم بود!

?ویا مگر یادمان رفته درسال گذشته برخی رسانه ها با تقطیع سخنان ایشان در جمع زائران امام رضا(ع) و نادیده گرفتن کلام قبلیشان، این تیتر را برجسته کردند که «آیت اله مکارم : یارانه ها باید قطع شود!» تا به این شکل با زیر سؤال بردن مقام مرجعیت ،حضرت مکارم را بی دغدغه نشان دهند.فراموش نکنیم تیتر باید امانت دار محتوا باشد.

?امروز هم متاسفانه بنظر میرسد یک تیم مشخص، سخنان و نظرات قبلی آیت اله مکارم را درمورد طب اسلامی عامدانه نادیده گرفته و تنها بااکتفا به یک تیتر _ که به سرعت هم در حال انتشار است_ و بدون توجه به نظرات قبلی معظم له ،در حال انجام عملیات روانی علیه طب اسلامی و بزرگان این عرصه می باشند!

?لذا لطفا برای قضاوت منصفانه ابتدا به سخنان قبلی ایشان مراجعه کرده و از نگاه و برخورد هیجانی بپرهیزیم.

هوشیار باشیم و با بصیرت عمل کنیم تا مبادا برخی زالو صفت با چنین اقدامات سخیفانه ای موفق شوند انگ مخالفت با مراجع محترم را به بزرگان و فعالان عرصه طب اسلامی بزنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *