شبهه طب اسلامی

چرا نگوییم طب اسلامی؟؟

 متاسفانه عده ای مرتکب اشتباه می شوند ومیگویند طب اسلامی اعتقاد مردم را نسبت به دین ضعیف میکند زیرا ممکن است برخی داروی طب اسلامی را مصرف نمایند اما درمان نگردند و در نتیجه اعتقاد انها نسبت به دین ضعیف گردد

 واما پاسخ این اشکال (جواب نقضی) :

 آیا گفتن وترویج اینکه طب اسلامی توان درمان تمام بیماریها را دارد درست است یا نه ؟

 ۱_ عده ای می گویند این سخن که طب اسلامی توان درمان تمام بیماری ها را دارد نباید زده شود اما این سخن نادرست می باشد زیرا خلاف سنت خداوند وسنت پیامبر واهل بیت علیهم السلام است .

♦️مگر خداوند نمی فرماید (ادعونی استجب لکم) دعا کنید مرا تا شما را اجابت کنم، اما در عمل می بینیم بسیاری از مردم پس از دعا در ظاهر امر به آنچه که خواستند نمی رسند! آیا می توان گفت که این آیه که به صورت عام وواضح می گوید مرا بخوانید تا اجابت کنم به دلیل اینکه در بسیاری از موارد در ظاهر مردم به خواسته هایشان نمی رسد سبب تضعیف عقیده مردم نسبت به دین می شود ؟؟؟

درمان همه بیماری ها با طب اسلامی

این در حالی است که ما در طول احادیث وآیات صدها مورد داریم که می فرمایند این دستور را انجام دهید تا به هیچ بیماری مبتلا نگردید مانند این آیه در مورد عسل : فیه شفاء للناس (در آن شفاء ودرمان برای مردم است) اما در ظاهر بسیاری از مردم با عسل درمان نمی شوند .
همچنین در روایات عسل، برگ چغندر، انجیر، شیر گاو، سوره حمد، تربت امام حسین (ع)، دعاهایی جهت رفع تمام بیماریها، داروی حضرت محمد (ص)، حجامت سر در روایات به عنوان درمان کننده تمامی بیماری ها معرفی شده اند (رجوع شود به جلد دوم کتاب دراسه فی طب الرسول المصطفی)

یقینا این درمانهای عام خود مجوزی جهت ادعای درمان تمام بیماریها در طب اسلامی می باشد .

 ومثال دیگر اینکه در روایت آمده است : فی الحبه السوداء شفاء من کل داء (سیاه دانه درمان هر بیماری است) اما ما در عمل می بینیم بسیاری از مردم در ظاهر با خوردن سیاه دانه درمان نمی گردند .

 بنابراین این طرز بیان معصومین (ع) که به صورت عام می فرمایند این کار را انجام دهید تا این چنین شود، اما در عمل همیشه آن نتیجه ظاهری محقق نمیشود موجب تضعیف عقیده مردم نسبت به دین نمی گردد زیرا معصومین (ع) برای دین از من وشما دلسوزتر می باشند و یا در مثالی دیگر در حدیث می فرماید : زکات بدهید اموال شما محفوظ می ماند، صدقه بدهید تا بلا از شما دفع گردد، حال اگر شخصی زکات دهد و پس از مدتی اموالش نابود گردد، آیا می توان گفت این احادیث سبب تضعیف دین مردم می گردد ونباید این احادیث را بیان کرد ؟؟؟

♦️با توجه به مثال های بالا این اشکال که طب اسلامی در برخی موارد درمان نمی کند واین درمان نشدن باعث تضعیف عقیده مردم نسبت به دین می شود اشتباه است وطب اسلامی نیز یکی از موارد بالا می باشد که گاهی عمل به دستورات آن انجام می گردد اما نتیجه در ظاهر حاصل نمی گردد .

♦️بنابراین ما اگر به تنهایی به روایت بالا در مقوله طب اسلامی (درمان تمامی بیماری ها توسط سیاه دانه) استناد کنیم بنابر گفته معصومین (ع) مجوز ادعای تمام بیماری ها را با طب اسلامی خواهیم داشت .

در نتیجه هنگامی که ما می گوییم طب اسلامی قدرت درمان تمام بیماری ها را دارد این روش گفتار در مقوله طب اسلامی، همان روش خدا واهل بیت (ع) میباشد .

 در ادامه مطلب دلایل این طرز بیان اهل بیت (ع) واینکه می گوییم طب اسلامی توان درمان تمام بیماری ها را دارد را بررسی خواهیم کرد .

آیا طب اسلامی موجب تضعیف عقیده مردم نسبت به دین می شود ؟

 متاسفانه عده ای مرتکب اشتباه می شوند ومیگویند طب اسلامی اعتقاد مردم را نسبت به دین ضعیف میکند زیرا ممکن است برخی داروی طب اسلامی را مصرف نمایند اما درمان نگردند ودر نتیجه اعتقاد انها نسبت به دین ضعیف گردد .

 واما پاسخ این اشکال (پاسخ نقضی) :

♦️۱_ مگر خداوند نمی فرماید (ادعونی استجب لکم) دعا کنید مرا تا شما را اجابت کنم، اما در عمل می بینیم بسیاری از مردم پس از دعا در ظاهر امر به آنچه که خواستند نمی رسند! آیا می توان گفت که این آیه که به صورت عام وواضح می گوید مرا بخوانید تا اجابت کنم به دلیل اینکه در بسیاری از موارد در ظاهر مردم به خواسته هایشان نمی رسد سبب تضعیف عقیده مردم نسبت به دین می شود ؟؟؟

همچنین در روایات عسل، برگ چغندر، انجیر، شیر گاو، سوره حمد، تربت امام حسین (ع)، دعاهایی جهت رفع تمام بیماریها، داروی حضرت محمد (ص)، حجامت سر در روایات به عنوان درمان کننده تمامی بیماری ها معرفی شده اند (رجوع شود به جلد دوم کتاب دارسه فی طب الرسول المصطفی)

یقینا این درمانهای عام خود مجوزی جهت ادعای درمان تمام بیماریها در طب اسلامی می باشد که در قسمت اول بصورت کامل در این مورد بحث کردیم .

۲_ نقض دیگر این است که ما می بینیم طب شیمیایی با وجودی ناکارآمدی آن در بیماری های مختلف وگاه عدم درمان ساده ترین بیماری ها، باز هم مردم به این طب معتقدند .

واما پاسخ حلی :

۱_ آری طب اسلامی وتمامی اینهایی که گفته شد در صورت وجود اعتقاد درمان تمام بیماری ها می باشد، وهمین جمله که در اسلام درمان تمام بیماری ها وجود دارد باعث درمان بیشتر بیماری ها می گردد زیرا این جمله باعث ایجاد اعتقاد وباور نسبت به دین اسلام وقدرت وعظمت آن می شود مانند : من لم یشفه الحمد لا شفاه الله (کسی که سوره حمد او را شفاء ندهد درمانی برای او وجود ندارد) تمام اینها در راستای ایجاد باور واعتقاد می باشد .

۲_اعتقاد به گونه ای است که اگر مردم اعتقاد پیدا کنند آب درمان کننده است با آب درمان می شوند ودر حقیقت این گفته که طب اسلامی قدرت درمان تمام بیماری ها را دارد باعث می شود یک دارو، دارو شود زیرا دارو در اذهان ساخته میشود نه در کارخانه، حتی داروهای شیمیایی نیز همین گونه هستند، حضرت امیر (ع) میفرمایند : دوائک فیک و لا تبصر (دوای تو در خود تو است و تو آن را نمی بینی ) .
وتأثیرات پلاسبو و دارونما در طب شیمیایی بر کسی مخفی نیست .

۳_ همچنین این طرز گفتار باعث ایجاد امید نزد مردم می گردد، مانند فرمایش پیامبر (ص) : لکل داء دواء (برای هر بیماری دارویی وجود دارد) بنابراین دادن امید، بهترین پیشگیری و درمان بیماریها است .

۴_نقش تغذیه سالم وغذای ارگانیک ومصرف طیبات در درمان وبهبودی بیماری بسیار موثر است زیرا با عدم اصلاح تغذیه، علت بیماری همچنان وجود خواهد داشت واحتمال عود بیماری زیاد است چون علت بیماری وجود دارد ودر حقیقت بیمار درمان می شود ولی بیماری مجدداً عود میکند واین به معنای درمان نشدن نیست به این معنا می باشد که داروی طب اسلامی در حال اثر کردن ودرمان کردن است اما علت بیماری باعث ایجاد مجدد آن بیماری می شود .

۵_گاهی درمان نشدن بخاطر اشتباه طبیب در تشخیص یا اشتباه دارو ساز در روش ساخت دارو یا حتی عدم استفاده از گیاهان ارگانیک ، یا اشتباه بیمار در نحوه مصرف می باشد لذا در اینجا خود دارو در صورت طی کردن مراحل بالا به درستی باعث درمان می شود اما یک اشکال در سلسله مراحل بالا باعث عدم تاثیر دارو می گردد .

۶_مردم معتقدند دست پزشک دخل دارد، یکی دستش شفا است یکی شفا نیست به همین جهت در صورت عدم درمان طبیب را عوض می کنند .

۷_ حالات انسان متفاوت است وقتی انسان در ورطه بیفتد مایوس می شود و هر قدمی برای او برداشته شود حیاتی و با ارزش خواهد بود حتی اگر نتیجه ندهد، مانند شخصی که به زندان محکوم می شود وحکم قطعی شده است شخصی پیدا شود و به او بگوید من با قاضی آشنایی دارم وبا او صحبت کنم این کار باعث خوشحالی آن شخص می شود هر چند اثر نکند، بیمار در این چنین حالت مشابهی قرار دارد اگر شخصی به سرطان مبتلا شود حال اگر طبیب کاری کند دو روز بیشتر عمر کند یا بهبود نسبی حاصل شود این کار برای او ارزشمند است هر چند نتیجه کامل نداشته باشد .
از دوستان ونقادان انتظار میرود ابتدا تحقیق کرده سپس حرفی بزنند و بدون تحقیق چوب حراج به کار یک دانشمند ومبتکر نزنند .

۹ بعضی دوستان در یکی از کانالها این سوال را از مردم پرسیدند که ایا طب اسلامی اعتقاد مردم را ضعیف کرده یا میکند؟ اکثر قریب به اتفاق گفتند اعتقاد را تقویت میکند .

۱۰_ باید در نظر داشته باشیم دنیا محل بلا وسختی است وکسی که اعتقاد وایمانش با این چیزها ضعیف میشود در حقیقت اعتقاد ندارد یا اعتقادش از اصل ضعیف است وتمام امتحانهای الهی همچون بیماری، فقر، ظلم حاکمان، بلایای طبیعی برای امتحان هستند تا مومن از غیر مومن مشخص گردد، مانند داستان حضرت نوح یا حضرت یونس وفتنه اول ودوم همه اینها مطلوب است بلکه لازم وگر نه خدا می بایست دنیا را به بهشت تبدیل می کرد تا همه از خدا راضی باشند .

۱۱_حقیقت طب همین است پزشک به مردم امید می دهد، وآنها را به درمان دل خوش و خرسند می کند، حضرت موسی (ع) از خدا سوال می کند: یَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ؟ قَالَ: مِنِّی قَالَ: مِمَّنِ‌ الدَّوَاءُ؟ قَالَ: مِنِّی قَالَ: فَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ بِالْمُعَالِجِ؟ قَالَ: یُطَیِّبُ بِذَلِکَ أَنْفُسَهُمْ فَسُمِّیَ الطَّبِیبَ لِذَلِک‌ ( ای پروردگار من بیماری از کیست؟ فرمود: از من است، حضرت موسی عرض کرد: درمان از کیست؟ خداوند فرمود: از من است، حضرت موسی عرض کرد: پس مردم با طبیب چه می‌کنند؟ فرمود: دل آنها را خوش و خرسند می سازد) .

۱۲_این گفته در عمل مفید واقع شده وما می بینیم تقاضا برای طب اسلامی روز به روز بیشتر میشود وهمین مطالب است که طب اسلامی را به این مرحله رسانده است .

مجله طب اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *