متن مصاحبه با  آیت الله تبریزیان در مورد طب اسلامی

متن مصاحبه با  آیت الله تبریزیان در مورد طب اسلامی

آشنایی با طب برتر و کامل اسلامی

سوال: دلیل برتری طب اسلامی نسبت به سایر طب هایی که امروزه مطرح است چیست؟
پاسخ : طب اسلامی یک طب باارزش و مترقی والبته مترقی ترین طب های موجود در دنیاست. به جهت منشأ ومنبع اصلی آن که وحی آسمان و سخنان پیامبر( ص ) و ایمه معصومین ( ع ) است.
و این بالاترین منبع و منشأ قابل تصور است.
واما راجع به اصل طب اسلامی ، این مسیله قدری نهفته مانده است وخیلی ها اطلاع ندارند که طبی است مستقل و جدای از طب سنتی و سایر طب های دیگر.
چه از نظر قواعد ، فنداسیون و ساختمان و شرایط و به طور کلی با طب های دیگر فرق دارد.
مسیله درمان وعلاج را درمان  می کند.
راجع  به منشأ آن صحبت شد که از کجاست؛ مانند خود دین اسلام است.
همینطور که طب یونانی عین دین نصرانیت است.
و طب هندی مانند خود دین بودایی است.
همانطور که طب های جدید و امروزی مانند مکتب های امروزیست. ( سرمایه داری، کمونیستی و…  )که در دست ساخت بشر است.
راجع به طب یونانی که منشأ الهی دارد ، منشأش انبیاء بوده است.
منتها مانند خود نصرانیت ، دچار تحریف شده است و دگرگونی و تغییراتی بر روی آن صورت گرفته است.
به همین خاطر تأثیر جدی و سالم بودنش مورد تردید است.
و علاوه براین طب یهودی مانند خود یهودیت است.
وحتی طب بودایی هم منشأ الهی دارد ، منتها دچار تحریف شدید شده است.
تاجایی که بوداییت متصل شده است به بت پرستی.
طب هندی هم همین سرنوشت را دارد.
اما طب اسلامی مانند خود اسلام دچار هیچگو تغییر و تحریف نشده است و سالم به دست مارسیده است.
و سالم ترین و بهترین دینی است که بشر می شناسد.
بنابراین طب اسلامی هم به همین روش و منوال و دقت به دست ما رسیده است.
پس مانند خود دین اسلام دارای استحکام است و خیلی دچار تغییر و تحریف  نشده  است.
طب امروزی هم مانند مکاتب امروز ی مثل کمونیست و…  به مرور زمان  نادرستی خود را ثابت می کنند. بقیه مکاتب  و طب های امروزی هم به همین سرنوشت محکوم هستند.

سوال :وقتی ما طب اسلامی را معرفی می کنیم ، شاید در اذهان اینطور تصور شود که سایر مکاتب طبی را کاملا نفی می کنیم.
عقیده شما براین است یا اینکه می گویید :مردم باید بین مکاتب طبی ، طب برتر را انتخاب کنند؟ یا اینکه وقتی طب اسلامی مطرح می شود ، سایر مکاتب طبی به کلی نفی می شوند؟
پاسخ : راجع به این مسیله ، نکته مهمی در نظرمان است که این طب اسلامی از اوضاع فعلی خارج شود وبحث مبارزه با. سایر مکتب ها نیست.
بلکه اسلام دیگر طب ها را اقرار می کند , قبول دارد.
و چیزی که ما معتقدیم این است که طب اسلامی ، طب برتر است و مترقی ترین طب موجود در دنیا است چون منشأش ، بالاترین  منشأ و منبع  است.
ودرحال حاضر ، این حالت مردگی که طب اسلامی دارد ومردم فقط در حال ناچاری ، به طب اسلامی مراجعه می کنند. آن را مانند میته و مردار به حساب می آورند.
و هدف ما این است که از این حالت خارج شود. و باید اولین انتخاب مسلمانان باشد و دیگر طب ها باید به حالت مردگی  و ناچاری  در آیند.
سوال :خود را معرفی کنید وبگویید چه شد که پا به این زمینه گذاشتید ؟ واز کجا به این نتیجه رسیدید که طب اسلامی برترین طب هاست؟
پاسخ : بنده عباس تبریزیان ، متولد شهر نجف هستم.
مدتی در آنجا تحصیل کردم و سپس برای ادامه تحصیل به ایران شهر مشهد منتقل شدم.
ما در اسلام روایات زیادی در مورد طب اسلامی داریم و من این روایات را در لابلای روایات دیگر یافتم و این جرقه در ذهنم زد که اسلام هم طبی دارد منتها، جمع آوری نشده و کاری برروی آن انجام نشده است.
تا اینکه اتفاقی افتاد که یکی از اعضای خانواده من به بیماری سرطان مبتلا شد و همین باعث شد که من به سمت طب اسلامی بروم.
وبا همین داروهای اسلامی ، ایشان را درمان کردم که بیماری به طور کلی برطرف شد.
وبعد از آن بود که به این فکر افتادم که طب اسلامی جایگاه  و تأثیر ات خاص خودش را دارد. وطبی نیست که بتوان در مورد آن سهل انگاری کرد.
و آن را رها کرد.
و شروع به جمع آوری روایات طبی کردم که بالغ بر ده هزار روایات طبی داشتیم.
که مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است.
و این  تعداد روایت نشان دهنده آن است که پیامبر ( ص ) و ایمه ( ع ) برای طب ، اهمیت زیادی قایل بودند.
و این از نظر اسلام مهم است و من در تعجب بودم که چرا مردم تا آن روز ، از این مسیله غافل بودند و حتی به فراموشی سپرده شده بود درصورتی که دیگر مکاتب این تعداد روایت مطرح نیست.

سوال : با توجه به تحقیقات و بررسی هایی که داشتید ، اگر کسی بخواهد راجع به این طب نظر دهد، قطعا شما یکی از بهترین آنها هستید.
یکی دیگر از مسایلی که مطرح می شود و شبهه هایی که افراد در این مورد مطرح می کنند ، افرادی هستند که در باب حدیث شناسی تخصصی ندارند,  اما مطرح می کنند که شاید اسناد خیلی از این احادبث ضعیف باشد.
پاسخ شما برای این افراد چیست؟
خود بنده هم تا حدی چنین تصور را داشتم ولی زمانی که ۴ جلد کتابی را که در این خصوص نوشتم  و در پاورقی ،آدرس روایات را داده ام و مشاهده کردم که خیلی از این روایات در کتابهای معتبر شیعه مانند کتابهای کافی ، شیخ صدوق ، شیخ طوسی و طب الایمه بود که این کتابها را به محضر امام رساندند که امام آنها را تأیید و امضا کردند.
و چون خودم هم درحیرت بودم خیلی از اسناد را بررسی کردم و مشاهده کردم که اسناد بیشتر روایات صحیح و معتبر بود و نقل آنهذ از راههای گوناگون و متعدد بود.  وشاید به ۲۰ یا  ۳۰ حد تواتر هم برسد.
بنابراین از نظر اعتبار هم دچار خدشه نمی باشند.
سوال : یکی دیگر از مسایلی که مطرح می شود این است که میگویند: بسیاری از نسخه هایی که ایمه  داده اند ، شاید بنابر اشرافی که معصوم ( ع ) بر آن فرد داشته و مختص همان فرد صادر شده و یا با توجه به آب و هوای آنجا تجویز شده است
 پاسخ شما برای این افراد چیست ؟
پاسخ : این اشکال اگر وارد باشد ، در فقه و در احکام شرعی این اشکال وارد خواهد بود که اگر ایمه و پیامبر ( ص )
به کسی گفتند : نماز بخوان ، معنایش این است که تنها آن شخص نماز بخواند.
یک قاعده و قانونی داریم در استنباط فقهی که به طور کلی می گویند و مورد تخصیص نمی زنند بخاطر اینکه کلام معصوم عمومیت و شمولیت دارد.
روایات به این شکل صادر شده که ، هرکس سردرد دارد فلان دارو را بخورد.
وما نمی توانیم تخصیص بزنیم که برای فرد خاصی است. و اینطور نیست که رو  ایات روایات برای سخص خاصی صادر شود.
و بیشتر روایات کلی می باسد.
و بیشتر روایات در جاهای مختلف صادر شده است.
ماننث حجاز و خراسان.
که عمده ترین آنها در خرتسان بوده است.
سوال : آیا وقتی می گوییم : دارو های طب اسلامی صرفا ترکیبی است که معصوم فرموده و یانه بعضی ها ترکیبانی ست که طب سنتی مطرح کرده است.  اما مفردات و ترکیباتی. که در آن ، ترکیب و دارو ی مرکب به کار رفته ، مورد تأیید اهل بیت است ؟ آیا شما چنین دارویی را به عنوان داروی اسلامی قبول دارید؟
پاسخ : سعی  ما این است که در مرحله اول ، آن داروهایی ست که بطور کامل و مفصل از ایمه وارد  شده است ، اینها را استفاده کنیم اولویت ما چنین ترکیباتیست.
مانند : داروی جامع امام رضا ( ع ) و یا داروی پیامبر ( ص ) و…
در مرحله بعدی ، داروهاییست که در روایات وارد شده ، منتها به شکل متفرق.
مثلا: یک روایت وارد شده که کاسنی صاف کننده، خون است. کاهو صاف کننده خون است…
و ما بر طبق روایات میتوانیم ، اینها را جمع کنیم و یک داروی ترکیبی از این داروها که در روایات متفرق وارد شده ، یک داروی ترکیبی بسازیم و بگوییم این ترکیب صاف کننده خون است که ترکیبی ست از عناب ، کاهو ،کاسنی و…
در مرحله سوم : ما در استفاده از گیاهان دارویی ، خیلی مضایقه نداریم و تنها نگرانی ما این است که این دارویی که استفاده می کنیم ، عوارض جانبی نداشته باشد و این مسیله برای ما خیلی مهم است.
به همین جهت وقتی یک دارویی از جانب معصومی صادر شده بود یعنی میتوانیم استفاده کنیم.
واگر تجربه ثابت کند که برای درمان بیماری دیگری میتوانیم از آن استفاده کنیم ، استفاده می کنیم چون مطمئن هستیم که عوارض جانبی ندارد.
بطور کلی از گیاهانی که در روایات بیان شده است می توانیم آن را جزء داروهای طب اسلامی قرار دهیم و مجوز آن ، روایتهاست که میتوانیم با خیال آسوده از آنها  استفاده کنیم.
وهمه این توجهات برای آن است که بشر از عوارض برخی داروها در آینده ، اطلاعی ندارند.
مانند : آسپرین که الان منع شده است.

سوال : مسیله دیگر این است که خیلی از. بیماریها مانند ام اس و سرطان که هیچ اسمی از این بیماریها در روایات بیان نشده ، با این وجود چگونه میتوانیم تشخیص دهیم و درمان کنیم ؟
پاسخ : طب اسلامی ، طبی ست قوی و نیازی به طب های دیگر ندارد. و درباره هیچ بیماری هم عاجز نمی ماند، زیرا طب اسلامی بر روی چند فاز کار می کند.
یک فازش ، فاز دعاست که درمان هر دردیست.
و یک فاز آن ، فاز دارو های عمومیست که باز هم دوای هر دردیست.
یک سری داروهایی داریم مثل : داروی حضرت محمد ( ص ) خود عسل ،مثل داروی جامع امام رضا ( ع ).
این ها دارو و درمان هر دردیست.
بنابراین طب اسلامی در مورد درمان هیچ بیماری عاجز  نمی ماند.
اگر داروی یک بیماری را نشناسد میتوانیم از داروهای عمومی استفاده کنیم.
یک جلد کامل ، در مورد داروهای عمومیست که می توان برای درمان هر دردی استفاده کنیم.
و یک چیز دیگر اینکه : نگاه ما به بیماری ها مثل نگاه مکاتب امروزی نیست که ام اس و فلج را دو بیماری جداگانه بداند.
اما در طب اسلامی برای هر بیماری یک تعریف بیان شده است و ما می بینیم که با توجه به تعاریفی که از بیماریها شده شامل همان بیماریهای امروزی می شود.
مثلا: ام اس همان فلجی ست.
در صورتی که طب امروزی آنها را از هم جدا می دانند.

سوال : در مورد جلد دوم کتاب که درمانهای عمومیست ، اگر کسی بخواهد وارد طب اسلامی شود ،شما چه سیر مطالعاتی را پیشنهاد می دهید ؟
در  مورد طب اسلامی که به علت غفلت ، کتابهای زیادی نوشته نشده است و هر تعداد کتابی که  در این زمینه داریم کتابهای خوب و معتبری هستند. طب ایمه ابن ثابور ، که به امام عرضه شده و امام با انجام تغییراتی برروی آن ، امضا و تأییدش کرده است.
رساله ذعبیه امام رضا ( ع )  ، طب مستغفری، کتاب خود کافی ، روایات کتاب شیخ صدوق مانند خصال و توحید موفل ، حلیله امام صادق ع، کتاب وسائل.
که یه نتیجه گیری از همه اینها می توان کتاب دراسه فی طب الرسول المصطفی را نام برد.

سوال : پیشنهاد شما به مسیولین بهداشتی چیست؟
پاسخ : هراسی از طب اسلامی نباید باشد چون طب اسلامی همان طب دین اسلام است. و طبی نیست که عده ای بخواهند از آن کلاه برداری کنند و مانند طبی نیست که بخواهند  ندانسته داروهای اسراییلی را تبلبغ گنند.
بحث کنار رفتن پزشک های امروزی نیست بلکه همه آنها باید به سمت طب اسلامی سوق داده شوند و باتوجه به درسی که خوانده اند بهتر می توانند وارد این طب شوند و باید کاری کنند که نگذارند ما محتاج داروهای خارجی شویم و باید مستقل باشیم.

مجله طب اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *