زعفران

فارسى: زعفران، كركيماس، نجوان، زرد. عربى: خناه، هنيقان، شعور صقاليه، حلوق، رهقان، ريهقان. يونانى: قروقس، قروقوس، قروتوس، قرقيونوس، قيوقوس. سانسكريت:

12